Blog

Jak wyświetlić tekst w jednej lini komórki tabeli?

Możemy natrafić się na problem kiedy chcemy by nasza tabela zawierała długi tekst ale ten tekst ma mieścić się w jednej lini. Jak wyświetlić taki tekst?

3 miesiące 2 tygodnie

CSS @supports - jak tego użyć?

@supports pozwala nam na zdefiniowanie specyficznych bądź najnowszych styli (nie wspieranych jeszcze w innych przeglądarkach) dla przeglądarek które będą spełniały określony warunek. Składnia jest podobna do @media.

4 miesiące 2 tygodnie

Git z linii komend. Polecenia które warto znać.

Pracować z repozytorium możemy na kilka sposobów. Jednym z nich jest konsola terminala. Poniżej wypisałem kilka istiotnych komend. 

11 miesięcy 2 tygodnie