Pracować z repozytorium możemy na kilka sposobów. Jednym z nich jest konsola terminala. Poniżej wypisałem kilka istiotnych komend. 

 1. git config --global user.name "nazwa_uzytkownika"  - zdefiniowanie nazwy uytkownika, który będzie dołączany do komitów. 
 2. git config --global user.email "adres_email" - zdefiniowanie adresu email uzytkownika, który będzie dołączany do komitów. 
 3. git init nazwa_projektu - tworzenie nowego lokalnego repozytorium o określonej nazwie.
 4. git clone adres_url_repozytorium - klonowanie repozytorium z adresu url.
 5. git status - wylistowanie wszystkich nowych lub zmodyfikowanych plików do komitowania.
 6. git add [plik] - dodanie pliku do wersji.
 7. git add . - dodanie wszystkich zmienionych plików do wersjionowania (także git add -a).
 8. git add -p nazwa_pliku - możliwość dodania wybranych linii w zmodyfikowanym pliku do commit'a.
 9. git add origin adres_repozytorium - ustawia konkretny adres zdalnego repozytorium jako główne repozytorium.
 10. git reset [plik] - wyrzuca plik z wersji ale zachowuje jego zawartość.
 11. git diff - wyświetla różnicę plików jeszcze nie dodanych do wersjonowania.
 12. git diff --staged - wyświetla zmiany w pliku pomiędzy obecną wersją a to co zostalo dodane do wersji.
 13. git commit -m "informacja_o_komicie" kommitowanie zmian do repozytorium.
 14. git branch - wylistowanie wszystkich lokalnych branch w repozytorium. 
 15. git branch nazwa_branch - tworzenie nowej branch o zadanej nazwie.
 16. git checkout nazwa_branch - przełączenie do branch i zaktualizowanie foldera roboczego.
 17. git checkout – b [branch] - tworzenie nowego branch z równoczesnym przełączeniem na niego. 
 18. git checkout . - usuwanie zmian we wszystkich zmienionych plikach w aktywnym branchu.
 19. git checkout nazwa_pliku - usunięcie zmian w pliku.
 20. git merge [branch] - scalenie zmian z podanego brancha do brancha aktywnego.
 21. git branch -d [branch] - usunięcie branch. 
 22. git rm [file] - usunięcie pliku z folderu roboczego i zapisanie informacji o usunięciu. 
 23. git rm --cached [file] - usunięcie pliku z kontroli wersji ale zachowanie go fizycznie. 
 24. git mv [file-original] [file-renamed] - zmiana nazwy pliku i dodanie do wersji. 
 25. git ls-files --other --ignored --exclude-standard - wylistowanie wszystkich plików nie obejmujących wersjonowania. 
 26. git stash - zachowanie tymczasowo w pamieci wszystkich zmodyfikowanych plików. 
 27. git stash pop - przywrócenie zmodyfikowanych plików ze schowka.
 28. git stash drop nazwa_zmiany - usunięcie zapisanej zmiany ze schowka. 
 29. git stash - (dodanie zmienionych plików do pamięci/stosu i usunięcie ich z aktywnego brancha),
 30. git log - wylistowanie historii zmian dla lokalnego branch
 31. git log (--follow[nazwa pliku]) - wyświetlenie historii zmian dla branch (dla danego pliku wraz ze zmianami nazw).
 32. git diff [pierwsza-branch]...[druga-branch] - wyświetlenie zmian w zawartości pomiędzy dwiema branch'ami.
 33. git show [commit] - wyświetlenie informacji meta i zmian podanego commit'a.
 34. git reset [commit] - cofanie wszystkich kommitów po zdefiniowanym komicie z zachowaniem lokalnych zmian.
 35. git reset --hard [commit] - resetowanie zmian i powrót do historii ze zdefiniowanego commita.
 36. git rebase master - zaciągnięcie zmian z brancha głównego do brancha aktywnego.
 37. git push [alias] [branch] - wysyła lokalne zmiany na zdalne repozytorium. 
 38. git pull - ściąga zmiany ze zdalnego repozytorium.