Kategoria: Kodowanie

  • Filtrowanie w array po kilku ID’kach

    Filtrowanie w array po kilku ID’kach

    Czasami potrzebujemy przefiltrowac tablice po kilku id np. żeby ograniczyć ilość danych do wyświetlenia w dropdownie. Możemy to zrobić za pomocą metod filter oraz includes. W pierwszym przypadku wykluczamy ID ze zbioru: Wynik console.log(result) będzie następujący: W przypadku gdy chcemy ograniczyc zbior tylko do wybranych ID usuwamy tylko znak negacji. Wynik console.log(result) będzie następujący: Więcej…