Projekty.

Większość projektów to nowe doświadczenia, nowe wyzwania.

Projekty które mogły być dodane do portfolio. W dotychczasowej pracy zostało wykonanych więcej projektów. Jeśli portfolio nie przekonuje Cię do podjęcia decyzji zapraszam do kontaktu w celu przedstawienia obszerniejszego zbioru projektów.