Tag: JavaScript

  • Filtrowanie w array po kilku ID’kach

    Filtrowanie w array po kilku ID’kach

    Czasami potrzebujemy przefiltrowac tablice po kilku id np. żeby ograniczyć ilość danych do wyświetlenia w dropdownie. Możemy to zrobić za pomocą metod filter oraz includes. W pierwszym przypadku wykluczamy ID ze zbioru: Wynik console.log(result) będzie następujący: W przypadku gdy chcemy ograniczyc zbior tylko do wybranych ID usuwamy tylko znak negacji. Wynik console.log(result) będzie następujący: Więcej…

  • Zapobieganie propagacji linków w Angularze.

    Zapobieganie propagacji linków w Angularze.

    Czasami potrzebujemy zapobiec propagacji po kliknięciu w linki. Np w ostatnim projekcie miałem do zakodowania przypadek gdzie klikanie w dane punkty ma otwierać jakiś box, przy czym klient wymagał aby klikając w tło, zamykać już istniejące. Ok można użyć (click)=”closeBoxes()” na elemencie div rodzica ale wtedy klikając w w/w punkty, wykonują się dwa kliknięcia. Pierwsze…